מדיניות האיכות

מדיניות האיכות של אביזרי הנעה היא לחתור לשביעות רצון בקרב לקוחות החברה, ספקיה ועובדיה

את מדיניות איכות זו נממש בכך ש:

  • נפעל באופן מתמיד להבין וללמוד את צרכי הלקוחות והספקים.
  • נציע מגוון מוצרים העונה לצרכים אלה.
  • נלמד מטעויות ונפעל לשיפור מתמיד של עשייתנו.
  • נהיה מחויבים לתהליך צמיחה של עובדינו, הן במישור המקצועי והן במישור האישי.
  • נרענן באורח מתמיד את המלאי ונעדכן אותו לפי ההתפתחות הטכנולוגיה, והוספת מוצרים חדשים עם פיתוחם על ידי החברות אותן מייצגת חברת "אביזרי הנעה".

בפעולותינו אלו:

  • נבסס את מערכות היחסים בין החברה ללקוחות וספקים על אמון ואמינות.
  • נפחית עלויות ונשפר באופן מתמיד את איכות המוצרים, השירות ותהליכים.

אמנת השירות

התחייבות למסחר הוגן ושמירת פרטיות

אנו מודעים
לכך שמסחר הוגן הוא אבן יסוד תרבותית ומתחייבים לקיימו, "עם הפנים אל לקוחותינו".

אנו מתחייבים
לספק ללקוחותינו מוצרים מהאיכות המעולה ביותר, הנרכשים ישירות מיצרנים מובילים בעולם בתחומם איתם יש לנו חוזי ייצוג והפצה, ועם גיבוי טכני ומסחרי של יצרנים אלה.

אנו מתחייבים
להציג ללקוחותינו את המידע הטכני הרחב והאמין ביותר.

אנו מתחייבים
לשמירת סודיות של מידע הנמסר לנו ע"י לקוחותינו ולא לגלותו לכל גורם, אלא אם הוא נחוץ לשם פיתוח מוצרים חדשים או הזמנת פריטים מיוחדים עבור לקוחות מסוימים,
ובתאום עם לקוחות אלה.

התחייבות לגילוי נאות

אנו מתחייבים
להציג בפני כל לקוח את כל המידע המהותי לגבי המוצרים שהוא מבקש לרכוש, כדי לאפשר בחירה בין אפשרויות שונות ובצוע קניה מושכלת.

אנו מתחייבים
להציג בפני כל לקוח לא רק את המוצרים הקיימים אלא גם את מגמות הפיתוח העתידיות הידועות לנו ומשמעויותיהן, כדי לאפשר מיצוי של הפוטנציאל הטכני הן זה הקיים והן זה
שנראה באופק ויהיה קיים רק בעתיד.

התחייבות להמשכיות השרות

אנו מתחייבים
לקיים ולשמור רמת מלאי שוטפת, ולהבטיח המשכיות ההספקה של מגוון המוצרים הקיים, ואף להרחיבו.

אנו מתחייבים
להעמיק ולשפר את איכות השירות הניתן ללקוחותינו מתוך כוונה להגיע לשביעות רצון מירבית שלהם, ובמינימום תקלות.

אנו רואים את יחסינו עם לקוחותינו כנכס עיקרי, ומטרתנו היא לשרתם לטווח ארוך ולשביעות רצונם.

כל צוות אביזרי הנעה בע"מ, עובדים כמנהלים, עומדים לרשותכם ולשרותכם בהתחייבות זו כגוף כאחד.

 

  ISO-EN  –     ISO-HEכל הזכויות שמורות לאביזרי הנעה בע"מ