רכיבי הנעה שונים

רכיבי הנעה שונים

גלגלי שרשרת ושרשרות
 גלגלי שיניים

גלגלי שרשרת ושרשרות- משמשים להעברת תנועה ומסופקים במגוון מידות ודגמים רב.

גלגלי טיימינג ורצועות הנעה
גלגלי טיימינג

גלגלי טיימינג ורצועות הנעה – משמשים להעברת תנועה סיבובית בדיוק גבוה, יחסית, ולמגוון שימושים רב, כולל שינוי מהירות סיבוב.

אופיינית למשפחה זו היא פעולה שקטה וחלקה ללא צורך באחזקה שוטפת, והמגוון המוצע עשיר מאד, הן בדגמי השינון והמידות, והן בחמרים מהם עשויים הרצועות והגלגלים, וחוזק אלמנט המתיחה

גלגלים ופסי שיניים
גלגלים ופסי שיניים

גלגלים ופסי שיניים – מיועדים לרוב להעברת תנועה סיבובית לתנועה קווית, וקיימים במגוון מידות רב.

קיימות האפשרויות של גלגל קבוע במקומו המניע פס שיניים כמו בשערים נגררים, או לפס שיניים קבוע עם גלגל ה"מטפס" עליו כמו במעליות.

כמובן שהשימוש בגלגלים מאותו דגם אבל בקטרים שונים מאפשר שינוי במהירות הסיבוב כפי שקיים בגירים.

כמו כן יש מגוון גדול של גלגלי שיניים קוניים המאפשרים העברת תנועה גם בשינוי זוית וגם בשינוי מהירות הסיבוב.

משני מהירות
משני מהירותל

משני מהירות- גלגלים לרצועות V המיועדים לספק מגוון מהירויות קוויות ללא שינוי מהירות הסיבוב.

 

פירוט נוסף ניתן לראות בקטלוג המוצרים שלנוכל הזכויות שמורות לאביזרי הנעה בע"מ